חקירות קניין רוחני

מידע ואודות קניין רוחני מוגדר בחוק כשם כולל לזכויות הנוגעות לטובין ומשאבים שאינם מוחשיים. כבר מעצם ההגדרה, ניתן להפנים את הקושי שבעבודתו של החוקר הפרטי, כאשר הוא עוסק בתחום חקירות קניין רוחני על אספקטיה השונים. מאחר ויש לקשור את המקור אל המקרה בכדי להצליח במשימה, על החוקר הפרטי להפגין יכולות אדירות ולהשתמש בטכנולוגיות מתקדמות. מורכבות המשימה […]