חקירות נוער

אודות במידה וילדכם מתנהג שלא כשורה, או שהוא מגלה סימנים של מצוקה, יתכן ויש צורך במעקב אחריו. בני נוער רבים כיום נופלים לסמים, לאלכוהול או לדברים אחרים אסורים או ממכרים, ויש צורך בהתערבות ההורים. יש אפשרות לבצע מעקב דרך חקירות נוער, הבא לידי ביטוי במעקב אחר הילד ולראות באיזו חברה הוא מסתובב ומה הוא עושה. […]