חוקר פרטי – האזנות סתר

תחום האזנות סתר הוא תחום מסורבל ומסובך, ועל כן טוב שהוא נמצא בידי חוקרים פרטיים מיומנים וותיקים. האזנת סתר פירושה ציתות ומעקב אחר טלפונים מצד צד שלישי (קרי, אינו אחד מן הגורמים המעורבים בשיחה). ביצוע האזנות סתר נעשה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות הנמצאות בידי חוקרים פרטיים, כגון אמצעים חשמליים, תוכנות מיוחדות ועוד. מאחר והאזנות סתר מתנגשות […]