חקירות חו"ל

חקירות חו"ל דורשות מיומנות רבה ורמה מקצועית גבוהה, קרי חקירה משטרתית אשר מתבצעת בחו"ל אך ללא גיבוי ממלכתי.

בשביל ביצוע חקירות חו"ל צוות המעקב מחזיקים אנשי קשר רבים הפזורים ברחבי העולם ונגישות רבה לאזורים קשים ומרוחקים.

צוות המעקב מנוסים בניהול חקירות חו"ל סבוכות על פני מדינות שונות ובאזורים שונים במקביל, תוך עבודה משותפת עם אנשי הקשר של צוות המעקב בחו"ל אשר מחזיקים בתעודת חוקר פרטי ותעודת משרד- חקירות ( ברישיון מטעם המדינה בה מבוצעת החקירה).

ביצוע חקירות חו"ל על פני מדינות שונות דורש עבודה והכנה שיטתית ועמוקה וכן מהירות, יוזמה,זהירות ויצירתיות.(נדגיש ונציין כי חוקר פרטי בארץ אינו מורשה לבצע חקירה בחו"ל, אלא אם כן יצר קשר עם השגרירות המקומית וקיבל את אישורה לביצוע החקירה בחו"ל, דרך נוספת עקב עיתוי החקירה אשר במקרים מסויימים מתחילה החקירה הפרטית בארץ ומשם מגיעים החוקרים/עוקבים לנמל התעופה, עולים על טיסה ליעד לא ידוע, ניתן ליצור מגע עם משרד חקירות מקומי אשר נותן את חסותו לביצוע החקירה ביחד עמו וזאת ביחס משרד החקירות לקשר בארגון העולמי של משרדי החקירות, דבר אשר לא כל חוקר פרטי או משרד חקירות  מנוי בארגון זה.

כל פעילות מצד חוקרים פרטיים אשר אינה בגדר המשוואה הזאת הינה מוגדרת כעבירה על החוק ואף מסוכנת ביותר ויכולה להוביל את החוקר הפרטי ולקוחו לעבירות פליליות קרי: ריגול במדינה זרה/פעילות בלתי חוקית במדינה זרה, חומר הראיות במקרים אלו יושמד ותנוהל חקירה פלילית כנגד החוקר הפרטי ומי מטעמו.

לכן יש צורך להקפיד על חוקים אלו טרם החקירה בחו"ל וצריך לבחון האם צוות החקירה אכן יכול לבצע את המשימה כחוק על מנת לא לסכן את חומר הראיות אשר הושגו בחו"ל וכמובן לא לסכן את מזמין העבודה.במקביל יש לבחון אם ניתן להכין את הצוות בחו"ל להגעה של הנחקר, הן מבחינת תיעודו בירידתו בשדה והכנה מוקדמת של כלי רכב לביצוע המעקב, מקום מגורים מסודר אשר יהיה קרוב למקום שהותו של הנחקר, הכנה של כסף מקומי, כרטיסי טלפון מקומיים על מנת לא לייקר את הוצאות מזמין העבודה ונקודות התארגנות שונות של אתרים מוכרים הכוללת מפות מסודרות ומערכות ניווט שונות אשר מסיעות באיסוף האינפורמציה הנדרשת להשלמת החקירה.

במסגרת ההכנות תבוצע חקירה מקיפה עם הלקוח לקבל את מירב הנתונים הקיימים. לאחר שלב זה יוחלט על מתווה החקירה כגון גיוס והפעלת סוכנים, ביצוע מעקבים לאיסוף מל"מ ( מודיעין לפני מבצע )וכדומה.

צוות המעקב מדווח באופן שוטף ללקוחותיו על כל התפתחות בחקירה.