חקירות פליליות

צוות המעקב הנם בעלי ידע רב בחקירות בתחום הפלילי ברמה הארצית והבינ"ל.

למרות שמשטרת ישראל אמונה על מתן שירותי חקירות לאזרחי וגופי המדינה לצערנו עדיין נקלעים אזרחים ובעלי עסקים לא פעם למצב שבו אינם מקבלים מענה מהמשטרה בעניינם.

כמו כן ,רצוי וחשוב לבצע חקירות פליליות לפני הגשת תלונה במשטרה ופתיחת תיק פלילי.

צוות המעקב יפעל לאסוף ראיות אשר ישמשו את הלקוח בהגשת תלונתו למשטרה או יסייעו בידו להוכיח את חפותו.

חוקר פרטי

העולם המודרני בין זמננו מתפתח בממדיי ענק. התקשורת הבינלאומית מאפשרת לנו לפרוץ לעולם העסקים הגלובלי  על ידי טכנולוגיה מתפתחת ודרכים רבות לביצועם במיוחד כאשר אינני רואה במוחשי את אותו עסק או אדם שברצוני לבצע איתו עסקה. מכיוון שיש חשיפה כל כך גדולה להמון מקומות ואנשים חדשים עולה גם הצורך בבדיקתם לכן חשוב מאד לבצע חקירות כלכליות על אותו אדם או גורם עסקי לפני שנכנסים איתו לעסקים. רצוי וכדאי לשכור חוקר פרטי אשר יבצע את החקירות הכלכליות אודות אותו עסק או אדם ועל ידי כל יוקל לנו לחשב את צעדינו הבאים בקבלת החלטה באם לעשות את העסקה או לא.