חקירות ביטוח

חוקר פרטי מבצע חקירות ביטוח מסוגים שונים בארץ ובחו"ל כגון:

•          חשיפת הונאות ביטוח שונות ומורכבות.

•          תשאול פרונטלי מעמיק את בעלי העניין.
•          חבות מעסיקים, נזקין, גניבות ומרמה מכל סוג.
•          ביצוע מעקבים סבוכים ומורכבים, כוללים בכל המגזרים.

במספר מדינות בעולם מוגדרת הונאת ביטוח כעבירה פלילית שבגינה נשפט העבריין ומורשע בעבירה פלילית המלווה בעונשים כבדים לרבות החזר כספי למבטח ואף ריצוי מאסר בבתי כלא.

חקירות ביטוח בישראל  החוק אינו מחמיר עם עברייני ביטוח ובדרך כלל תביעת הביטוח "הפיקטיבית" נידחת ע"י חברת הביטוח ובזה מסתיימת הפרשה.

חקירות ביטוח הרקע להונאה בתביעות ביטוח נובע ממספר גורמים עיקריים : מצוקה כלכלית , עסק שכשל , רכב שאין לו "שוק" , רווח כספי שיושג בדרך קלה מפגיעה גופנית או נזק לרכוש , וכיו"ב.

המבוטח אשר מתפתה לבצע הונאת ביטוח לא יבחל בשום אמצעי על מנת להשיג את מבוקשו לזכות בתגמולי ביטוח גבוהים :

הצתת העסק וגרימה לשריפה מכוונת.

ביום תאונת דרכים וגרימת נזק לרכב לרכוש או לגוף.

טענת אי כושר עבודה למחלות מדומות ולנכות.

הזמנת פריצה לבית או לבית עסק .

ביום גניבת רכב.

שערוך יתר על המידה של ערך תכולה שנגנבה .

הבאת עדי שקר .

חקירות ביטוח ישנם תופעות שונות כיד הדמיון , ולעיתים בהדרכה ובשיתוף פעולה של בעלי מקצועות חופשיים המכוונים את המבוטח ומדריכים אותו כיצד לרמות.

מאחר ומדובר בתביעות כספיות בהיקפים גדולים נאלצות חברות הביטוח בסופו של דבר , לשלם "מחיר יקר " עבור ההונאות , ומחירי פוליסות הביטוח עולים משנה לשנה , ובסופו של תהליך פוגעות בצרכנים.

בכדי להילחם בתופעה שכאמור בסופו של דבר פוגעת בצרכן , מפעילות חברות הביטוח "משרדי חקירות פרטיים" על מנת לחשוף הונאות ותרמיות בתביעות ביטוח  ( מכוון שעל פי חוק לא מורשות חברות הביטוח לחקור בעצמם ).

נציין כי מרבית תביעות הביטוח נבדקות באופן ישיר ע"י חברת הביטוח , ורק כאשר עולה חשד סביר להונאה מתבצעת החקירה.

לאורך השנים עוסק המעקב מודיעין וחקירות בעבודה רבת אתגרים ובחשיפת הונאות ותרמיות.

שיטות החקירה ואופן הביצוע והפעולות הנדרשות הינן מגוונות ורבות והצלחת החקירה , מותנית ביכולתו המקצועית של החוקר המבצע.

.חלק מהחקירות הרבות מפורסם בתקשורת וחלקם האחר נגנז ונותר בארכיון המשרד ומהווה כחומר לימודי בעל ערך רב , לשיטות הונאה ותרמיות החוזרות על עצמם.


כתיבת תגובה