מעקבים חקירות כלים לחוקר


חקירות ומעקבים

באופן עקרוני, "חוק הגנת הפרטיות", אוסר על בילוש ומעקב אחר אדם. לכאורה, החוקרים הפרטיים עוברים עבירה עצם ביצוע המעקב.אלא שמגיע," חוק חוקרים פרטיים" ומתיר להם או נותן להם הגנה לביצוע המעקב אשר נערך עפ"י מגבלות החוק, קרי: הטרדה.לדוגמא: ברגע שהנעקב מזהה את המעקב ומתחיל לבצע פעולת התחמקות כלשהי, המעקב הופך להיות לא חוקי.

חקירות אלו מובילות אותנו למסקנה: החוקר המבצע את המעקב חייב להיות מיומן מאוד בתהליך העיקוב, מקצועי ומשופשף, בעל מעוף מחשבתי ויצירתי, וחייב לדעת להתאים את עצמו לסביבה, הן באמצעות: כלי-רכב מסוגים שונים, ביגוד משתנה, להחזיק באמצעי-תיעוד והקלטה מתקדמים וכמובן החוקר צריך להיות מלווה בצוות המסוגל לשנות את המעקב ממעקב רכבי למעקב רגלי, סטטי ונייח וזאת על מנת לאסוף את הראיות הנכונות לפי תפקוד ותזמון הנעקב.

אופי חקירות

החוקר חייב לבצע הכנת-שטח טרם המעקב, ללמוד על אופי המקום, יציאות וכניסות אופציונאליות סביב רדיוס המקום, להכיר את תנועת הרמזורים, לקרוא מספר מהלכים קדימה ולהבין את אופיו האישי ועברו של הנעקב ויכולותיו של הנעקב לחשוף את פעולת המעקב.

חקירות מעקבים מיוחדים

לדוגמא: מעקב אחר עבריין רגיש ומאובטח אשר עקב רגישותו האישית השתמשנו בצוות מורחב של עוקבים.

תחילת המעקב הבנו שמדובר בתיק-אישות לצורכי גירושין, אך במהלך המעקב הוברר כי מדובר בעבריין פלילי, בעבריין מיסוי אשר מספר רב של גורמים ממלכתיים ופליליים מחפשים אותו, במהלך המעקב נתקלנו במספר רב ומשתנה של עוקבים אשר פעלו מטעם יחידות מיוחדות, דבר אשר הקשה על איסוף המידע הרללונטי. בתום המעקב החומר נמסר לאישה ומשם הועבר ע"י האישה לידיעת הגורמים הממלכתיים אשר לא זיהו כל העת את פעילותנו המקבילה אליהם ואף קידם להם את חומר הראיות אשר בעיקרו הינו צילומים מפלילים אשר לא היה בידם להשיגם.