חוקר פרטי – חקירות פליליות


את העולם של חקירות פליליות, חוקר פרטי מכיר היטב משני הצדדים. ישנו הצד החוקר, אשר לרוב הוא המשטרה. וישנו הצד הנחקר, אשר צריך לשכור את שירותיו של חוקר פרטי בכדי להתגונן בחקירה נגדו. לכן, חקירות פליליות אינן פשוטות כפי שהן נראות, וישנה מלאכה רבה לא רק על הצד החוקר, אלא גם על הצד הנחקר. הצטרפו אלינו והמשיכו לקרוא עוד בנושא זה.

הצד החוקר

נתחיל לספר לכם על הצד החוקר, במסגרת חקירות פליליות. במידה ונמצא לנכון אדם או חברה הנמצאים כחשודים במעשים לא כשרים או מעשים פליליים, רשאית המשטרה להתחיל לחקור את הכיוונים הללו בין אם באופן סמוי או גלוי. על חוקרי המשטרה לנבור ולמצוא קשרים וראיות, אשר מחברים בין החשודים לבין ביצוע של עבירה פלילית של ממש. לעיתים, אין למשטרה די כוחות בכדי לנהל את החקירה כסדרה, ועל כן היא פונה אל משרד חקירות אשר יעמיד לרשותה חוקרים פרטיים שיעזרו לה בפיצוח החקירה. כמו כן, ישנם מקרים אשר בהם נדרשת מומחיות נדירה ומיומנות בלתי רגילה, אשר למשטרה אין את כוח האדם הדרוש לביצוע המשימה ועל כן היא תפנה אל חוקר פרטי שיסייע לה.

הצד הנחקר

מן הצד של הנחקר, יכול להיעשות שימוש באמצעות חוקר פרטי או על ידי עורך דין מומחה בייצוג חקירה במשטרה. בהנחה כי החקירה גלויה, וכי כבר ידוע לחשוד כי מתבצע עליו מעקב ובדיקה, עליו לשאול את כוחות המשטרה במה הוא מואשם. לאחר שיוודע לו, יהיה על אותו חשוד לשכור את שירותיו של עורך דין אשר יסייע לו בבניית תיק הגנה. לאחר התייעצות עם אותו עורך דין, יתכן ויגיעו השניים להסכמה כי ייטב לבנות את קו ההגנה בתיק על הפרכות, ועל כן הם צריכים את שירותיו של חוקר פרטי בכדי שיסייע להם להביא נתונים וראיות אשר עוזרים להם בחיזוק עמדתם. הדבר לעיתים אף קריטי ביותר, אם כנגד החשוד עומד צו אשר מגביל את תנועתו, או כולא אותו בביתו (מעצר בית). ישנם מקרים רבים, בהם אותו חוקר פרטי מסייע לקו ההגנה של החשוד בכך שהוא מציג בפניו ובפניי עורך דינו ראיות אשר עשויות לעזור מבחינת בניית קו הגנה אחר.