חוקר פרטי – חקירות ביטוח


חקירות ביטוח הוא ענף אשר בשנים הרות החל לתפוס יותר יותר עבודה. אומרים כי המוח היהודי אינו מפסיק לחדש ולתחמן., ולצערנו רבים לוקחים זאת גם לכיוון של מרמה וזיוף. רבים מנצלים את הביטוח שלהם על חפציהם השונים, בכדי לזכות בכספים אשר אולי כלל אינם מגיעים להם. בואו ללמוד דרך מאמר זה על העולם של חקירות ביטוח, וכיצד חוקר פרטי יכול להשתלב היטב בנוף זה. חקירות ביטוח מתפצלות למעין שני תחומים; של בתי עסק ומול חברות הביטוח, על שניהם נפרט לכם בפסקאות הבאות.

חקירות ביטוח – בתי עסק 

חקירות ביטוח בתחום שנקרא לו בתי עסק, אומרות למעשה כי ישנם בעלי עסקים אשר טוענים כי בית העסק שלהם ניזוק, משריפה, חשמל, גניבה וכו', וכי יש לפצותם עקב כך. אולם פעם רבות, מדובר בתחבולה מתוכננת או בפעולה אשר ננקטה מראש על ידי בעל המקום או מקורבים לו, בדרך כלל בכדי לזכות בכספי הביטוח. חוקר פרטי אשר יעבוד על תיק שכזה, יצא אל השטח ויבדוק קודם כל האם הנזק אכן התרחש, והאם הוא אכן התרחש בשוגג ולא בזדון. ישנן דרכים רבות לדעת למשל, האם הצתה נעשתה במכוון או בשל תכנון מראש. לאחר מכן, אותו חוקר פרטי יאסוף מידע על האיש התובע, בכדי לבדוק האם יש לו איזה שהם חובות בגינם הוא זקוק לכסף בדחיפות, או האם העסק שלו עמד לפשוט רגל והוא החליט להחריבו כדי לצאת עם כמה שפחות נזק.

חקירות ביטוח – חברות ביטוח 

חברות ביטוח רבות מחזיקות צי של חוקרים פרטיים ושמאים משל עצמם, בכדי שיוכלו לבדוק את הטענות של תובעי הביטוח השונים. אנשים רבים מנצלים את הביטוח בכדי לקבל כסף בעבור רכוש שנגנב או ניזוק, למרות שהם אלו אשר אשמים בפעולה זו מראש. ישנם מקרים, בהם אותם חוקרים פרטיים של חברת הביטוח אינם יכולים לעבוד על המקרה, ועל כן חברות הביטוח פונות אל משרד חקירות אשר יקצה להן חוקר פרטי שיעמול על המקרה. אותו חוקר פרטי צריך לבצע מעקב אחר החשוד /  התובע, ולבדוק את התנהלותו. במידה וימצא התנהגות חשודה או רמזים מפלילים, יוכל לומר כי עשה עבודתו נאמנה.