חקירות חשיפה


חשיפת יצירות-חקירות חשיפה

החברה הכלל עולמית מעודדת ליצור יצירות מפרי עמלו של האדם. דבר זה כרוך בעמל והשקעה מרבית. כמו כן יצירה שנעשית עלולה להיפגע כתוצאה מחשיפה, לכן ישנה שמירת זכויות יוצרים לתקופה מסוימת על מנת שיוכל להחזיר את המשאבים הרבים שהשקיע בה. עם זאת, החברה הכלל עולמית רואה גם את צורך הכלל, ולכן אחרי תקופה מסוימת היצירה הופכת לנחלת הכלל.

חקירות חשיפה המציאות בשטח קשה, החברה הכללית חושפת בלי סוף את זכויות היוצרים משכפלים, מעתיקים, מזייפים (בחולצות וצעצועים וכד'), ללא כל תמלוגים לבעל היצירה. הנפגעים הראשונים הם בעלי היצירה מבחינה כלכלית, יצירתם פחות נמכרת בשל החשיפה הגדולה, וכן ערכה יורד. הנפגעים השניים הם החברה עצמה אשר מקבלים יצירות באיכות ירודה, וכן הדבר מעודד פחות יוצרים לעסוק בקניין רוחני, בשל החשיפה המרובה.

מיגור התופעה-חקירות חשיפה

כל חשיפת יצירה שנעשית בדרך לא חוקית יענשו בכנסות לפי החוק ולפעמים הדבר הופך לפלילי. בעל היצירה או משרד חקירת חשיפה שמתמחים בעניין יאספו הוכחות מפלילות כנגד אותם גורמים שמפרים את זכויות היוצרים, ייכתב כתב תביעה ויתבצעו צווי מניעה כנגד אותם זייפנים שיצטרכו לשלם פיצויים גבוהים לבעל היצירה.

הזיופים והזייפנים הפכו לתופעה שכיחה, לכן אנו בתור חברה מוסרית שאכפת לה להתפתח מבחינת כלל עולמית, צריכים לדאוג למיגור התופעה ולהתריע מפני חשיפה של יצירות, ובכך להעלות את רמת ההכנסות למדינה על ידי מסחר וקידום יצירות מופלאות של פרי מחשבתינו.