חקירות ביטוח לאומי


חקירה סמויה- חקירות ביטוח לאומי

אדם שמגיש תביעה לביטוח לאומי בעקבות מצבו הבריאותי אשר מעיד על נכות ויכולת תפקוד לא רגילה עלול להיתקל במכשולים רבים. הגשת התביעה בעקבות תאונת עבודה, תאונת דרכים, ניידות, נכות כללית וכו'. אותו אדם אמור לעמוד בפני ועדה רפואית אשר תקבע את גודל נכותו באחוזים. כאשר הועדה מחליטה אשר יש ספק קל בנכונות התביעה, או מצבו הבריאותי של אותו אדם לא כפי שתוארה בתביעה יש בסמכותה של הועדה להקים חקירה סמויה אודות אותו אדם עוד לפני שהועדה קובעת את גודל נכונותו וכמות הפיצויים שמגיעים לו. יש לציין שהונאת ביטוח לאומי הינה עברה פלילית חמורה ונחשבת לגנבה מהקופה הציבורית.

ביצוע החקירה- חקירות ביטוח לאומי

חקירות ביטוח לאומי מתבצעות באופן סמוי ללא ידיעתו של התובע. ביטוח לאומי ברוב המקרים שוכר חוקר פרטי אשר עוקב במשך כמה ימים אחר הנתבע ובודק אם אכן מצבו הבריאותי היא כפי שציין התובע בתביעה. החוקר מצלם, מסריט, ועוקב אחר אותו אדם מטרתו היא להפריך את נכונות התביעה של התובע. בתום החקירה מועבר לועדה הרפואית את הצילומים והמסקנות, הועדה מחליטה על סמך הראיות והטיעונים מנגד אם אכן מגיע לאותו אדם כספי פיצויים או שהתבצעה הונאה נגד ביטוח לאומי. במקרה של הונאה התביעה תידחה, ובמקרים מעטים יוכל התובע לשכנע את הועדה הרפואית שתוכן החקירה אודותיו היא שיקרית והוא דובר אמת. דבר ההונאה יכול להוביל לפניה של ביטוח לאומי למשטרה על מנת לפתוח כתב אישום נגד התובע.