חקירות סמויות


חקירות סמויות

מהי חקירה סמויה?

כאשר אנו נתונים תחת ספק בגין מעשיו של אדם או של חברה מסוימת, ישנה אפשרות לבצע חקירה סמויה ללא ידיעתו של אותו אדם או חברה. הדבר יכול להיות לנו לעזר כי אותו אדם ממשיך בפעולותיו ובהרגליו בלי לחשוד שמישהו מנסה להתחקות אחר מעשיו. על ידי מעקב אפשר ללמוד על הרגליו של אותו אדם, ועל ידי זה לדעת איך לתפוס אותו בשעת מעשה, כדי שהוכחות וראיות אלו יהיו קבילות בבית משפט לפי הצורך.

אופן ביצועה-

חקירה סמויה צריכה להתבצע בזמן קצר מכיוון שעלולה להתגלות בכל זמן, לכן חשוב בזמן קצר להביא תוצאות חותכות ככל האפשר על אותו אדם. במעקבים צריך להשתמש בציוד שפחות בולט לסביבה כדי להתערבב בלי לעורר את חשד. בכל חקירה סמויה צריך להיות ערוך לכל תפנית בחקירה מכיוון שאנו פועלים לפי תנועותיו של אותו אדם, כמו כן חשוב לשמור על מרחק מהנעקב ואין להטרידו, כדי שהמעקב יתבצע על פי החוק. לכן עדיף שאדם אובייקטיבי יערוך את המעקב, שבזמן המעקב לא יתפתח להט של רגע שיביא לסיומה של החקירה הסמויה. כל מעקב דורש תכנון מראש, בירור פרטים בסיסים על אותו אדם, אשר מקלים על אופן ביצוע החקירה ומונעים בזבוז זמן יקר במהלך החקירה.

מטרתה העיקרית של חקירה סמויה היא להגיע עם תוצאות מבלי ידיעתו של אדם, שכן שלב גילוי ההוכחות הן חלק בלתי נפרד מאמיתות הראיות שהן גורם ההפתעה בפני אותו אדם.