חקירות עדים

אושרי מסס

הליך חקירות עדים בבית המשפט-

בתהליך חקירות עדים, עד שזומן לחקירה בבית המשפט, ייחקר תחילה על ידי בעל הדין שזימן אותו להעיד, חקירה זו מכונה חקירות ראשית, לאחר מכן ראשי בעל הדין שכנגד לחקור את העד, וזוהי נקראת חקירה נגדית. לאחר סיום החקירה ראשי בעל הדין שזימן את העד לחקירה לחקור אותו שנית, וחקירה זו מכונה חקירה חוזרת. אם במקרה לאחד הצדדים עולה שאלה לאחר סיום החקירה של שני הדדים רשאים בעלי הדין לבקש מבית המשפט לשאול את העד שאלה נוספת לאחר החקירות שהתייחסנו אליהם, לבית המשפט הסמכות להתיר חקירת עדים כזאת. כמו כן לבית המשפט יש סמכות לחקור את העד לאחר ששני צדדי בעלי הדין סיימו את חקירתם, כמו כן גם באמצע חקירה שמנהל אחד הצדדים, אפשרי לשאול את העד שאלה לצורך הבהרה שמתעוררת בחקירה.

הגבלות העד-

הכלל הבסיסי קובע, שאדם שאמור להעיד במשפט אינו רשאי לצפות במתן עדות של עד אחר במשפט, טרם העיד. וזאת מכיוון להבטיח תאום עדויות. עם זאת עד שש ששמע עדות של עד אחר, אין הדבר פוסל את עדותו, אך הדבר יילקח בחשבון במשקלה של עדותו. על הנאשם לא חלה קביעה זאת והוא ראשי לשמוע את כל העדויות טרם העיד הוא.
בתחילת חקירות עדים, יזהר העד בהתאם להוראות חוק לתיקון דיני הראיות, כמעין שבועה לומר את האמת.